אמנת השירותאמנת השירות ללקוחות

_______________________________________

שם הסוכן (סוכנות) מספר רישיוןאמנת השירות ללקוחות סוכן הביטוח, באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין סוכן הביטוח בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.


אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות, סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 17 בדצמבר 2012, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות, מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:


אמנת שירות


1) כללי


סוכן בעל רישיון, נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל עניין הקשור למוצר שרכש הלקוח, החל ממועד ההתקשרות ועד ליישוב התביעה, וזאת על מנת, להבטיח מתן שירות נאות על ידי בעל רישיון לאורך כל תקופת הקשר עם הלקוח, ליצירת נאמנות וקשר ארוך טווח.


א. סוכן הביטוח , בעל רישיון יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.


ב. סוכן הביטוח יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.


ג. סוכן הביטוח יקיים פגישה עם לקוח במשרדו או בל מקום שיתואם תוך שבעה ימי עסקים ממועד פניית הלקוח המבקש לקיים עמו פגישה, או לשוחח איתו.


ד. סוכן הביטוח יקיים תקשורת יעילה עם לקוחותיו וייתן תשובות ברורות ומנומקות תוך זמן סביר בנסיבות העניין. מענה ראשוני יינתן לא יאוחר מתום שני ימי עסקים.


ה. סוכן הביטוח ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.


ו. סוכן הביטוח ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.


ז. אגב בירור ויישוב תביעה, על בעל הרישיון למסור את המידע המלא אודות זכויות הלקוח ופירוט דרכי הפעולה העומדות לו.

 

צור קשר כעת וקבל הצעה אטרקטיבית עבור שירותי הביטוח והפיננסים של יורוביט  

צור קשר

  שם
  דוא"ל
  טלפון

יורוביט - יורם רוזנצויג סוכנות לביטוח בע"מ | מקבוצת אורן מזרח | אמנת שירות

רח' מפי 5 נתניה, טל:  077-237-2150 , פקס: 077-237-2155